Wikia

Grand Theft Auto Wiki

Uptown Riders

515pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

De Uptown Riders Motorcycle Club is een motorclub in Liberty City. De gang bestaat veelal uit Afro-Amerikanen en de leden rijden op Japanse sportmotors. De gang is gebaseerd in Northwood en North Holland. Gekende leden zijn:

De gang verschijnt alleen in The Lost and Damned, en niet in Grand Theft Auto IV of The Ballad of Gay Tony.

Around Wikia's network

Random Wiki