Wikia

Grand Theft Auto Wiki

Las Venturas Airport

515pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0
Las Venturas Airport is het vliegveld van Las Venturas, San Andreas. Vanaf hier kan de speler een vlucht
Las Venturas Airport Entrance.jpg
naar Los Santos International Airport en Easter Bay International Airport kopen. Aan de zuidwest zijde van het vliegveld bevindt zich een vliegschool. Deze vliegschool is niet interactief in tegenstelling tot de Flight School op de Verdant Meadow Aircraft Graveyard.

Around Wikia's network

Random Wiki