Wikia


Wij hanteren vrijwel dezelfde conventies als Wikipedia. Hieronder een overzichtje. Voorstellen voor nieuwe conventies kunnen op de bijbehorende overlegpagina worden geplaatst.

TitelEdit

De titel van het artikel is enkelvoud. Tenzij niet anders mogelijk.

InleidingEdit

Ieder artikel begint met een inleiding waarin in niet meer dan één alinea een korte en zinvolle omschrijving van het artikel wordt gegeven onder gebruikmaking van de titel van het artikel in vette letters. Idealiter staat de beschreven term vooraan de eerste zin (lidwoorden daargelaten); waar dit gekunsteld zou overkomen, kan hiervan worden afgeweken. Wanneer het gaat om een vernederlandste vorm van een anderstalige term kan men het best deze tussen haakjes achter de vetgemaakte titel plaatsen.

HoofdtekstEdit

De hoofdtekst is zo goed mogelijk objectief en encyclopedisch van aard. De inhoud is meer dan alleen de definitie van een woord. Gezichtspunten mogen vermeld worden, mits aangegeven wordt wie dat gezichtspunt heeft.

AfbeeldingenEdit

Als een artikel één afbeelding bevat zetten we dat meestal rechtsboven, vóór de eerste regel van de inleiding, in het artikel. Bij een lang artikel kan de afbeelding bij de alinea waar de afbeelding betrekking op heeft staan (liefst rechts). Voeg afbeeldingen bij voorkeur in als [[Afbeelding:bestandsnaam.png|thumb|afbeeldingsbeschrijving]]. Zet er een korte beschrijving bij die onder de afbeelding past. Zie ook Help:Gebruik van afbeeldingen.

TaallinksEdit

Taallinks of interwiki-links zijn verwijzingen naar eenzelfde artikel in andere talen en komen helemaal onderaan in het artikel, met iedere taallink op een eigen regel, op alfabetische volgorde van de taallink-naam. bijv: [[en:Conventions]].

CategorieEdit

Artikelpagina's worden ingedeeld met één of meerdere relevante categorieën. Categorie-indelingstermen komen in ieder artikel onderaan, vlak boven eventuele taallinks. Voor meer informatie zie Help:Gebruik van categorieën.

AfkortingenEdit

Voor namen van artikelen worden geen afkortingen gebruikt; de artikelnaam gaat voluit, met waar nodig een redirect vanaf de afkorting. Vermijd in de tekst zelf zoveel mogelijk afkortingen. Zeker wanneer je ze niet uitlegt, of linkt naar een pagina die ze uitlegt. Zelfs al lijken afkortingen nog zo algemeen bekend, het overdreven gebruik ervan kan voor lezers onprettig zijn.

SpellingEdit

De woordenlijst in het Groene Boekje ([1]) is de norm. Komt een woord niet in het Groene Boekje voor, maar wel in Van Dale ([2]), dan volgen we de spelling hiervan.

9.PersonenEdit

9.1Edit
Lemmata over personen heten in principe Voornaam Achternaam met de voornaam voluit. Verder dient de in het Nederlands gebruikelijke naam gehanteerd te worden. Voor alternatieve spellingswijzen kan een redirectpagina worden aangemaakt.
9.2Edit
Geboorte en sterfdata worden als in het volgende voorbeeld aangegeven: Jan Pieterse (Amsterdam, 1 januari 1900 - Den Haag, 31 december 1999). Bij een levende persoon wordt de geboortedatum aangegeven met Jan Pieterse (Lutjebroek, 1 januari 1900), of (geboren in Lutjebroek op 1 januari 1900).

JaartallenEdit

De aanduiding van een jaartal van vóór de huidige jaarrekening wordt aangegeven met v.Chr., bijvoorbeeld 10 v.Chr. [1]

AuteursvermeldingEdit

Aangezien de auteurs van een artikel door de vermelding in de voorgeschiedenis al bijgehouden worden, worden deze niet in het artikel zelf genoemd.

Adresgegevens en telefoonnummersEdit

Adresgegevens en telefoonnummers van personen, bedrijven, gebouwen, musea, objecten etc. horen niet op Wikia thuis. Dit is geen encyclopedische informatie.

Externe linksEdit

Als er naar websites buiten Wikia verwezen wordt, dan gebeurt dat steeds in een afzonderlijke paragraaf aan het einde van het artikel met de kop Externe links met iedere link op een eigen regel vormgegeven als:
== Externe links ==
* [http://subdomein.domein.tld/link.htm Linkomschrijving]
In het geval van slechts één externe link wordt het enkelvoud gebruikt: == Externe link ==.
Externe links moeten direct relevant zijn voor de pagina (en niet alleen zijdelings). Bij voorkeur niet meer dan één keer linken naar dezelfde website. Het mogen ook geen links zijn naar commerciële pagina's.
Wees spaarzaam met externe links, het toevoegen van meer dan 3 externe links wordt afgeraden. Externe links in de tekst opnemen is in principe niet toegestaan. Een uitzondering hierop zijn de referenties, waarbij ze wel tussen <ref> & </ref> moeten staan. Bij lijsten worden externe links of weggelaten, of onderaan geplaatst.

RedirectsEdit

Het is niet de bedoeling om een redirect naar een andere redirect te maken.
Redirects vanuit het encyclopedische lemma naar een andere naamruimte zijn niet toegestaan.

HTMLEdit

Artikelen zouden zo min mogelijk gebruik moeten maken van HTML. Voor de meeste zaken is wikisyntaxis voorhanden. Kleur en fonts worden niet of spaarzaam gebruikt.

NotenEdit

Bronnen, noten en/of referentiesEdit

Bronnen, noten en/of referenties:
  1. Woordenlijst Woordenlijst Nederlandse Taal - Officiële Spelling 2005